สช.จ.สงขลาเปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการใช่ระบบออนไลน์ข้อสอบPISAในสถานศึกษา รุ่นที่ 1
15 พ.ค. 67 14:45 น. 96 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมการอบรม  #หลักสูตรการใช่ระบบออนไลน์ข้อสอบPISAในสถานศึกษา รุ่นที่ 1  #สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่จำกัดจำนวน)