สช.จ.สงขลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ปีที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4 พ.ค. 67 15:09 น. 257 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

✨สช. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ปีที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567