ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ รวมใจภักดิ์ รักษ์ถิ่นสงขลา เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน
26 เม.ย. 67 15:14 น. 159 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ รวมใจภักดิ์ รักษ์ถิ่นสงขลา เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 หลักเกณฑ์และใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามที่แนบมา