ชวนนักเรียน จ.ชายแดนใต้ สมัครรับทุนเรียนต่อ ป.ตรี ใน 11 มหาวิทยาลัย
22 เม.ย. 67 10:24 น. 45 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

รัฐบาล เชิญชวนนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมัครเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 เพื่อรับทุนการศึกษารวม 44 ทุน ใน 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . คุณสมบัติ เช่น - สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ - มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สตูล และ อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปีและเรียนอยู่ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 หรือ จบ ม.ปลาย จากโรงเรียนในพื้นที่ - เป็นผู้ได้รับความเสียหาย หรือผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ - ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน . สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 เม.ย.67 เวลา 16.30 น. ทาง https://multi.dopa.go.th/haj/news/cate7/view157  หัวข้อ ข่าวทุนนักศึกษาฯ และ กรอกข้อมูลพร้อมส่งหลักฐานการสมัคร ได้ตามแบบฟอร์ม https://forms.gle/2JzeZsVG4opTfwqT7 .

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/81824