ประกาศ เรื่อง ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
2 เม.ย. 67 15:01 น. 249 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดสอบรอบสองระดับประเทศ ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567