ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
9 ก.พ. 67 16:54 น. 4,394 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

** โดย รางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ2 จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา-สตูล ต่อไป

เว็บไซต์ตรวจสอบผลการแข่งขันและสรุปรายชื่อตัวแทน

https://2567.compet.site/Compet.skprivateart/index.php

- สามารถตรวจสอบได้จากหัวข้อ สรุปตัวแทนชนะเลิศ และ สรุปผลการแข่งขัน

ดาวน์โหลด pdf สรุปผลการแข่งขันทั้งหมด

https://drive.google.com/drive/folders/11WojmtAAgNlWILonyHYRiPUj2NsCO6CC?usp=sharing