ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างครูนักวิจัยพัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน 
5 ก.พ. 67 10:56 น. 332 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา บุคคลที่สนใจนำเสนอผลงานสื่อการสอน นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสมัครและส่งผลงาน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567   และเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สร้างครูนักวิจัย พัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน  ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   

ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏในโปสเตอร์