ขอเชิญชวนชมงานเปิดโลกการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5
30 ต.ค. 66 14:45 น. 355 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนร่วมชมงานเปิดโลกการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 สร้างคม สร้างงาน สร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเช็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (ชั้น 5)

กำหนดการตามเอกสารที่แนบมา