ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
22 ก.ย. 66 12:13 น. 371 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา วันที่ 24 - 26 สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

คลิกที่นี่   

หมายเหตุ นำแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการมาวันประชุม เพื่อประกอบการขอเบิกค่าเดินทาง  ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มขออนุญาต คลิกที่นี่