ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมและต่อเติมอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
22 มิ.ย. 66 11:44 น. 155 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมและต่อเติมอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา