ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5 มิ.ย. 66 09:01 น. 210 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนเสริมสวยอุราพร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตามเอกสาร​ที่แนบมาประกาศรายชื่อนักเรียน6-8มิถุนายน2566.pdf