ประกาศ สช.จ.สงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร สนง.สช.จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ค. 66 16:23 น. 168 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)