ประกาศสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
15 พ.ค. 66 16:17 น. 219 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 และประกาศสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566