ประกาศเผยแพร่และเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พ.ค. 66 20:16 น. 204 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์