ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เม.ย. 66 16:19 น. 132 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)