ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร สช.จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26 เม.ย. 66 14:53 น. 134 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์