ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนนอกระบบเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบ PEDC
20 เม.ย. 66 13:47 น. 209 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอเชิญโรงเรียนนอกระบบในสังกัด เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบ PEDC เพื่อการรายงานกิจการ ของโรงเรียนนอกระบบและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ผ่าน QR-CODE ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมปลั๊กพ่วง มาในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา