ขอเชิญชวนนักเรียนและครูผู้สอนสมัครเข้าร่วมประกวดโอลิมปิกวิชาการนานาชาติครั้ง 7 ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สากล
18 เม.ย. 66 09:34 น. 385 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียน และคุณครูผู้สอน ตั้งแต่อายุ 7-60 ปี ที่สนใจ เข้าร่วมประกวดโอลิมปิกวิชาการนานาชาติครั้ง 7 ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สากล ร่วมกับ 45 ประเทศ ดำเนินการโดย มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัสและพันธมิตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ creativeprogramming