สช.เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 ก.พ. 66 18:37 น. 849 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำหรับโรงเรียนและนักเรียนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ