ขอเชิญชวน​ผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้​ออนไลน์​เพื่อ​สร้าง​ความรู้​ความเข้าใจ​ ที่มา​ เจตนารมณ์​และการบังคับใช้​ พ.รบ.พื้นที่​นวัตกรรม​การศึกษา​ พ.ศ.2562
18 ม.ค. 66 20:06 น. 295 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด อาทิ ผอ.รร. ครู ศน. คณะกรรมการฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่มา เจตนารมณ์ และการบังคับใช้  พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ผ่าน Zoom และ Facebook live ในวันที่​ 19 ม.ค. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แก่      

1) นายสุรพล ทิพย์เสนา ผอ.กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง     

2) นางสาวมุทิตา สารพัฒน์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ จบการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, LL.M กฎหมายการเงิน Singapore Management University, LL.M กฎหมายพลังงาน Groningen University

ผ่าน Zoom  Meeting ID : 927 6762 0755 Passcode : 950057

Facebook Live: https://fb.me/e/2yBjQyHyj

ดูรายละเอียด ที่นี่ https://www.edusandbox.com/13th_jan_2023_exchange_news/