ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
11 ม.ค. 66 16:23 น. 167 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ใหม่ และที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และการเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. ผ่าน Zoom และ Facebook Live

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - https://www.edusandbox.com/