เชิญชวนใส่เสื้อวันการศึกษาเอกชนในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด
16 พ.ย. 65 11:48 น. 292 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา (ปส.กช.) และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร ครู ร่วมสนับสนุนจัดซื้อเสื้องานวันการศึกษาเอกชนและเชิญชวนใส่เสื้อวันการศึกษาเอกชนในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565