ขอเชิญชวนเสนอชื่อครูที่มีผลงานเด่น และเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ เพื่อคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5
23 ส.ค. 65 13:51 น. 359 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนเสนอชื่อครูที่มีผลงานเด่น และเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ เพื่อคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5  หน่วยงานหรือบุคคลผู้สนใจ สามารถเสนอชื่อครูในจังหวัดมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2565 สอบถามโทร. 074-312539 หรือ 086-5986561

.             

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถือเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตครูในอาเซียนและติมอร์-เลสเต มีวัตถุประสงค์เชิดชูเกียรติครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานเด่น และจัดการเรียนรู้ ทำให้เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ มีศิษย์จำนวนมากและหลากหลายประสบความสำเร็จด้านการเรียน อาชีพ และการดำเนินชีวิต สำหรับการคัดเลือกในจังหวัดสงขลา ได้รับโควตาครูจำนวน 4 คน ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด จะได้รับ"รางวัลครูขวัญศิษย์" และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกท่าน จะได้รับโล่จากจังหวัดสงขลา ในงานวันครู พ.ศ. 2566