ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการมีรายได้ของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
16 ส.ค. 65 16:55 น. 288 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการมีรายได้ของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ เดอะโคโค่แกรนด์ ชาเลต์ และอิงธารรีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล นักเรียนมารายงานตัวที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เวลา 06.00 น. ในวันเเรกของเเต่ละรุ่น เพื่อขึ้นรถบัส พร้อมส่งเเบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการตามที่เเนบไว้