เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน  เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”
25 ก.ค. 65 14:02 น. 636 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน  เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”  หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซด์ https://dnewmedia.tv/