ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบ TPAT ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
28 มิ.ย. 65 14:22 น. 272 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดโครงการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบ TPAT ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

.

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ ลิงค์สมัคร คลิกที่นี่