ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนในนระบบ
20 มิ.ย. 65 18:19 น. 254 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนในนระบบ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา