ขอเชิญชวนโรงเรียนนอกระบบเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและการแสดงของนักเรียนนอกระบบ
27 พ.ค. 65 11:32 น. 368 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเชิญชวนโรงเรียนนอกระบบเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและการแสดงของนักเรียนนอกระบบระหว่างวันที่ 10 -18 มิถุนายน 2565 ในกิจกรรมการบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่

ตามลิงค์ที่แนบไว้ การแข่งขัน