ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล ด้าน Coding, STEM และ IoT
24 พ.ค. 65 14:20 น. 395 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ มาร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้โลกต้องตะลึง 

กับโครงการ พัฒนาทักษะดิจิทัล ด้าน Coding, STEM และ IoT ภายใต้ Concept ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่    1. Smart Living  2. Smart Community  3. Smart Environment   4. Smart Farming ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมความรู้  โชว์ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมร่วมลุ้นรางวัลพิเศษมากมายจากทางโครงการ 

พร้อมเสริฟความรู้แบบลงพื้นที่ ดังนี้  รุ่นที่ 1 วันที่ 2-5 มิ.ย.65 จ.มหาสารคาม รุ่นที่ 2 วันที่ 9-12 มิ.ย.65 จ.สงขลา รุ่นที่ 3 วันที่ 16-19 มิ.ย.65 จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 4 วันที่ 23-26 มิ.ย.65 จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 5 วันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค.65 จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 6 วันที่ 7-10 ก.ค.65 จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 7 วันที่ 14-17 ก.ค.65 กรุงเทพมหานคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ www.codekathon.com