คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565
29 มี.ค. 65 12:08 น. 586 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 ซึ่งมีทุนสนับสนุนการศึกษา (แบบมีเงื่อนไข) จำนวน 40 ทุน เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนจบสามารถปฏิบัติงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไข (ตามเอกสารที่แนบมา)

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมดังกล่าวให้นักเรียนทราบ หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถดูคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงาน คุณอาริยา จันทร์ขจร โทรศัพท์ 0 2218 8762