โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา 100% จำนวน 6 ทุน
9 มี.ค. 65 09:36 น. 863 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา 100% จำนวน 6 ทุนสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเข้าเรียนในระดับ Year 7, 8, และ 9 (ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) ในปีการศึกษา 2022-2023 ดังรายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนการศึกษาตามเอกสารแนบมา