ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2564
11 พ.ย. 64 10:24 น. 800 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง บริษัทเสฉวนซินหัวเล่อจือเทคโนโลยี จำกัด และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในประเทศไทย

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ และเกณฑ์การตัดสิน ได้ที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารวิชาการภาษาจีน หมายเลขโทรศัพท์ 053 105075 ต่อ 220

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมา