ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์
1 พ.ย. 64 14:49 น. 824 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดโครงการฝึกอบรมครูสอบภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านภาษาจีน เสริมสร้างสมรรถนะให้กับครูสอนภาษาจีนชาวไทย และยกระดับคุณภาพการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2564

          สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการ และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ โทร. 02-282-7758-9 หรือ 02-282-1000 ต่อ 560 และ 520