ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17
14 ต.ค. 64 15:56 น. 502 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่มีความประสงค์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2564

ตามหนังสือที่แนบมาด้วย