สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สมัครเรียนหลักสูตร “พลเมืองดี ใฝ่เรียนรู้” ผ่านระบบออนไลน์
11 ต.ค. 64 14:04 น. 428 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สมัครเรียนหลักสูตร “พลเมืองดี ใฝ่เรียนรู้” ผ่านระบบออนไลน์ โดยเปิดรุ่นละ100 คน จำนวน 4 รุ่น  จบหลักสูตรแล้วมีเกียรติบัตรระดับภาคทุกรุ่น