ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่
7 ต.ค. 64 18:07 น. 243 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ได้แจ้งผลการการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเพื่อประ​ชาสัมพันธ์​ให้ทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ