ผลการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกระดับภาค
27 ก.ย. 64 15:04 น. 723 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับจังหวัด เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ที่ผ่านการประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา