ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย ประจำปี ค.ศ. 2021-2022
22 ก.ย. 64 09:18 น. 336 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดของท่านทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครรับทุนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sec.moe.go.th/moe-south/ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสนับสนุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2564

รายละเอียดของทุนการศึกษา