การประเมินคัดเลือก เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลประจำปี 2564
14 ก.ย. 64 16:12 น. 314 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเปิดรับสมัคร โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้ารับการประเมินคัดเลือก เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดปฏิทินดำเนินงานตามเอกสารที่แนบ