ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15
11 ก.ย. 64 15:21 น. 750 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564  ชุมนุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference System) ด้วยโปรแกรม Google Meet

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมา