ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ศปบ.วิชาการ“ตลาดนัดการศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 1”
7 ก.ย. 64 13:39 น. 433 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญหน่วยงานทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ศปบ.วิชาการ “ตลาดนัดการศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 1” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ทุกรายการ