ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2564
26 ส.ค. 64 15:59 น. 1,089 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด กฎและกติกาการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ตามเอกสารที่แนบมา  พร้อมทั้งส่งผลงานการประกวด ไปยังอีเมล์ liuxuetaiguo@clecbkk.org ภายในวันที่ 9 กันยายน 2564 นี้