กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “หลงรักยะลา บันทึกภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”
5 ส.ค. 64 15:27 น. 593 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ขอเชิญชวนเยาวชน และประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “หลงรักยะลา บันทึกภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”  โดยสามารถส่งใบสมัครและภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา อาคาร 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา