การประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564
4 ส.ค. 64 16:12 น. 492 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่16 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ska1.go.th  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา