ประกาศยกเลิกการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
16 ก.ค. 64 13:56 น. 334 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ประกาศยกเลิกการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564