การประเมินคัดเลือก เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลประจำปี 2564
30 มิ.ย. 64 14:14 น. 675 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเปิดรับสมัคร โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้ารับการประเมินคัดเลือก เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดปฏิทินดำเนินงานตามเอกสารที่แนบ