แจ้งขยายระยะเวลาการยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
24 มิ.ย. 64 13:33 น. 441 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สกสค.จังหวัดสงขลา แจ้งขยายระยะเวลาการยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564  เวลา 16.30 น. 

รายละเอียดดังแนบ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ_000266.pdfมได้ที่  http://www.otep-ska.go.th หรือโทร 0-7433-7337