ประชาสัมพันธ์โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาออนไลน์
23 มิ.ย. 64 13:32 น. 785 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ดำเนินการขยายผลโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์มายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาออนไลน์ แก่สถานศึกษา

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบไว้ https://drive.google.com/drive/folders/1W0JisGzIvYH6UIqL3u48wKEgjF63FXGC