การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
5 มี.ค. 64 17:13 น. 328 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ขอให้โรงเรียนดำเนินการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ ในเรื่องการขอเพิ่มหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ  420 ชั่วโมง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อผู้มีอำนาจอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  ในระยะเวลาตามที่ประกาศฯ กำหนด

ลิงค์>>> http://gg.gg/ojt6f