ขอเชิญชวนร่วมสมัครการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกรุอ่าน
3 มี.ค. 64 14:51 น. 242 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ขอเชิญชวนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา อ.จะนะ) ในสังกัดสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สมัครร่วมกิจกรรมการประกวด การอ่านคัมภีร์อัลกรุอ่านโดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น 4 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ